Сонгон шалгаруулалт
 Сонгон шалгаруулалт
  • Нээлттэй ажлын байр зарлах
  • Нээлттэй ажлын байрны мэдээллийг компанийн албан ёсны цахим хуудсанд байршуулж өргөдөл хүлээн авах хугацааг товлоно.
  • Өргөдөл хүлээн авах
  • Ажил горилогчоос ажилд орох өргөдөл, CV (хувийн танилцуулга), ажилд орохыг хүсэгчийн анкет, баримт бичгийн хуулбарыг хүлээн авч 1-р шатны шалгаруулалтыг хийнэ.
  • Ярилцлагад урих
  • 1-р шатанд тэнцсэн ажил горилогчийг 2-р шатны ярилцлагад урьж хүний нөөцийн мэргэжилтэн ярилцлага хийнэ.
  • Шийдвэрлэх ярилцлага 2-р шатанд тэнцсэн ажил горилогчидтой удирдлагын баг ярилцлага хийнэ.
  • Эцсийн шийдвэр танилцуулах Ажил горилогчидод тухайн ажлын байранд тэнцсэн эсэх хариуг өгнө.