Сонгон шалгаруулалт
 Сонгон шалгаруулалт

Нээлттэй ажлын байр зарлах

Нээлттэй ажлын байрны мэдээллийг компанийн албан ёсны цахим хуудсанд байршуулж өргөдөл хүлээн авах хугацааг товлоно.

Өргөдөл хүлээн авах

Ажил горилогчоос ажилд орох өргөдөл, CV (хувийн танилцуулга), ажилд орохыг хүсэгчийн анкет, баримт бичгийн хуулбарыг хүлээн авч 1-р шатны шалгаруулалтыг хийнэ.

Ярилцлагад урих

1-р шатанд тэнцсэн ажил горилогчийг 2-р шатны ярилцлагад урьж хүний нөөцийн мэргэжилтэн ярилцлага хийнэ.

Шийдвэрлэх ярилцлага 2-р шатанд тэнцсэн ажил горилогчидтой удирдлагын баг ярилцлага хийнэ.

Эцсийн шийдвэр танилцуулах Ажил горилогчидод тухайн ажлын байранд тэнцсэн эсэх хариуг өгнө.