Ажлын байр
Нягтлан бодогч авна

Туршлагатай санхүү, нягтлан бодогч авна.