Газар Шим Үйлдвэр ХК-ийн 2024.04.27 өдрийн ээлжит “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал”-ын урьдчилсан санал өгөх заавар:
Газар Шим Үйлдвэр ХК-ийн 2024.04.27 өдрийн ээлжит “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал”-ын урьдчилсан санал өгөх заавар:

Дараах линкийг ашиглан зааврыг даган бүртгэлээ баталгаажуулна уу.

1. Веб сайтаас бүртгүүлэх заавар https://qrmenu.mn/menu/MTc2Nw==
2. E-mongolia ашиглан бүртгүүлэх заавар https://qrmenu.mn/menu/MTc2OA==
3. Бүртгүүлсний дараа нэвтрэх заавар https://qrmenu.mn/menu/MTc2OQ==