“Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал
“Газар шим үйлдвэр” ХК-ийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал