“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал-2024
“ГАЗАР ШИМ ҮЙЛДВЭР” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал-2024