Хувцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материал
Хувцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын материал

2023 оны 06 сарын 14-ний Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар хэлэлцэх асуудлын материалыг нээлттэй танилцуулж байна.