З.Байгалмаа
З.Байгалмаа
З.Байгалмаа

БОЛОВСРОЛ
• Эрхүү хотын Политехникийн их сургууль, Инженер Геологич мэргэжлээр бакалавр, магистр (1992)
• Отгонтэнгэр их сургууль, Эрх зүйч мэргэжлээр бакалавр (1999)
• МҮХАҮТанхим БНСУлсын Хандонг Олон Улсын хууль зүйн сургууль, “Оюун өмчийн арбитр” (2013)
• МУЗГазрын хэрэг эрхлэх газрын харъяа Удирдлагын академийн Мэргэжил дээшлүүлэх институт, “Байгууллагын мэдээлэл солилцооны арга технологи” (2014)
• МУЗГазрын хэрэг эрхлэх газрын харъяа Удирдлагын академийн Мэргэжил дээшлүүлэх институт, “Төрийн байгууллагын бүтээмжийн удирдлага” (2014)
• МУЗГазрын хэрэг эрхлэх газрын харъяа Удирдлагын академийн Мэргэжил дээшлүүлэх институт, “Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд сошиал медиа хэрэглээ” (2014)
• Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төв, “Ялон маягийн менежмент” (2016)
• ХХААХҮЯам, “Оролцооны баталгаажуулалтын сургалт” (2016)
• Монгол-Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төв, “Жижиг дунд аж ахуй нэгжийн менежментийг сайжруулах бизнесийн үндсэн сургалт” (2021)
АЖЛЫН ТУРШЛАГА
• Эрэл геофизикийн цогцолбор экспедиз, Инженер (1992)
• Патентын газар, Шинжээч (1992-1999)
• Газар шим үйлдвэр ХХК, Хөрөнгө оруулалтын менежер (1999-2008)
• Оюуны өмчийн газарт Улсын хяналтын байцаагч (2009-2015)
• Газар шим үйлдвэр ХК, Захиргаа удирдлага хариуцсан захирал (2016 оноос одоог хүртэл)