Д.Сэргэлэн
Д.Сэргэлэн
Д.Сэргэлэн

БОЛОВСРОЛ
• Казахстан улсын Алма-Ата хотын АЗВИ, Малын эмч (1995)
• Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн харъяа Удирдлагын Академи, Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр бакалавр (2014)
• Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн харъяа Удирдлагын Академи, Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр магистер (2016)
• Монгол-Япон төвийн бизнесийн үндсэн курс, Жайкагийн шугамаар Монгол-Япон төвийн 3 хотын ЖДҮ-г үзэж туршлага судалсан (2016)
• BZP Дижитал агентлагын Сошиал медиа маркетинг болон Контент маркетингийн сургалт (2018)
• Монголын Лектор төвийн СЕО коллеж, Захирлуудын сургалт (2016, 2018)
• Корпорейт трейнинг төв, Маркетинг борлуулалтын сургалт (2019, 2020)
• Корпорейт трейнинг төв, Удирдах ажилтанд зориулсан CEO PLUS курс (2021)
АЖЛЫН ТУРШЛАГА
• Газар шим үйлдвэр ХХК, Борлуулалтын менежер (2000-2011)
• Газар шим үйлдвэр ХХК, Маркетинг борлуулалтын албаны дарга (2011-2020)
• Газар шим үйлдвэр ХХК, Маркетинг борлуулалт хариуцсан захирал (2020 оноос одоог хүртэл)