ГАЗАР ШИМ

ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

ГАЗАР ШИМ

МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИОР МОНГОЛД ҮЙЛДВЭРЛЭВ

ГАЗАР ШИМ

САЛБАРТАА УУГАН ҮЙЛДВЭР

Алсын хараа

Дэлхийн жишигт
хүрнэ.

Эрхэм зорилго

Хүнээ дээдлэн эрүүл чанартай хүнс үйлдвэрлэгч, шинийг
санаачлагч, тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэгч компани байна.

Үнэт зүйлс

Хүн Чанар Хөгжил

Сүүлийн үеийн мэдэээлэл