Гүн хөлдөөсөн цэцэгт байцаа 400 г

Орц найрлага

Гүн хөлдөөсөн цэцэгт байцаа.

Хадгалах горим

Үйлдвэрлэснээс хойш -18 ба түүнээс сэрүүн хэмийн температурт 24 сар хадгална.

Хэрэглэх зөвлөмж

Бүх төрлийн хоолонд орц болгон жигнэж, буцалгаж хэрэглэнэ.