Бидний амжилт
Бидний амжилт

1999 он

Компани үүсгэн байгуулагдав.

2003-2005 он

2003, 2004, 2005 онуудад Нийслэлийн шилдэг бүтээгдэхүүн.

2005 он

ХХААЯ-аас “Монгол улсын жимс, хүнсний ногоо боловсруулах шилдэг үйлдвэрлэгч” өргөмжлөл.

2007 он

ХХААЯ-аас “Монгол улсын жимс, хүнсний ногоо боловсруулах шилдэг үйлдвэрлэгч” өргөмжлөл.

2007 он

ХХААЯ-аас “Монгол улсын жимс, хүнсний ногоо боловсруулах шилдэг үйлдвэрлэгч” өргөмжлөл.

2010 он

ХХААЯ-аас “Импортыг орлох шилдэг бүтээгдэхүүн” өргөмжлөл.

2011 он

ХХААХҮЯам, НЗДТГазар, МҮХАҮТанхимын хамтарсан шагнал Эрүүл мэндийг тэтгэгч шилдэг бүтээгдэхүүн.

2012 он

Best Green New Product Award.

2013 он

Best Green New Product Award.

2013 он

Инноваци лицензийн хэрэгжүүлэгч брэнд.

2015 он

Баянгол дүүргийн шилдэг татвар төлөгч байгууллага, Хөх дэвтэрээр шагнуулав.

2019 он

ХХААЯ-аас зохион байгуулдаг Намрын ногоон өдрүүд үзэсгэлэнгээс “Байцаатай салат” “Ард түмний хүнс” шагнал авсан.

2020 он

Артишок эрүүл мэндийн ундаа, Артишокийн өтгөрүүлсэн ханд бүтээгдэхүүнүүд албан ёсоор баталгаажуулалт хийгдэж органик бүтээгдэхүүн болсон.