Бидний амжилт
Бидний амжилт

1999 он.

Үүсгэн байгуулагдав.

2003 он.

Нийслэлийн шилдэг бүтээгдэхүүн

2004 он.

Нийслэлийн шилдэг бүтээгдэхүүн

2005 он.

Нийслэлийн шилдэг бүтээгдэхүүн

2007 он.

ХХААЯ-аас “Монгол улсын жимс, хүнсний ногоо боловсруулах шилдэг үйлдвэрлэгч” өргөмжлөлтэй.

2010 он.

ХХААЯ-аас “Импортыг орлох шилдэг бүтээгдэхүүн” өргөмжлөлтэй.

2012 он.

Best Green New Product Award.