ГАЗАР ШИМ

ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Алсын хараа

Дэлхийн жишигт
хүрнэ.

Эрхэм зорилго

Хүнээ дээдлэн эрүүл чанартай хүнс үйлдвэрлэгч, шинийг
санаачлагч, тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэгч компани байна.

Үнэт зүйлс

Хүн Чанар
Хөгжил

Latest news