Нээлттай ажлын байр

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг. Хариуцсан бүсийн борлуулалтын үйл ажиллагааны бодлого тодорхойлох, төлөвлөгөө боловсруулах

Дэлгэрэнгүй