Ажил горлигчын бүрдүүлэх бичиг баримт

  • Ажилд орох тухай өргөдөл буюу анкет /Газар Шим үйлдвэрийн байранд ирж эсвэл энд дарж авна уу/

  • Сүүлийн 3 сарын дотор авсан цээж зураг 2 ширхэг /3х4 хэмжээтэй өнгөт зураг байх/
  • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  • Боловсролын гэрчилгээ, мэргэжлийн диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ, сертификатын баталгаажуулсан хуулбарууд

  • Жолооны үнэмлэхийн хуулбар /шаардлагатай тохиолдолд/
  • Нийгмийн болон ЭМД-ын дэвтэрийн хуулбар
  • Өмнө нь ажиллаж байсан албан байгууллагын тодорхойлолт
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
  • Цагдаагийн газрын тодорхойлолт /шаардлагатай тохиолдолд/
  • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /шаардлагатай тохиолдолд/

Хүсэлтээ илгээх

Та ажилд орох хүсэлтээ Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэсийн hr@gazarshim.mn цахим шуудангаар PDF файлаар илгээх эсвэл өөрийн биеэр Газар Шим үйлдвэрт авч ирэх боломжтой.