Одоогийн байдлаар 350-500 төрлийн хүнсний нэмэлтүүд байгаагаас нилээд өргөн хэрэглэгдэж байгаа нь 50 орчим болно. Ийм хүнсний нэмэлтүүдийн зарим нь эрүүл мэндэд сөрөг муу нөлөөтэй болох нь судалгаа шинжилгээгээр тогтоогдсон бөгөөд хэрэгдэгчдийн сэрэмжлүүлэх зорилгоор бүх хүнсний зүйлийн хаяглалтанд түүнийг Е индекс байдлаар тусгаж байхыг шаарддаг. Энэ талаар өндөр хөгжилтэй орнууд нэлээд амжилттай ажиллаж байгаа юм.
Е индексээр тэмдэглэдэг хүнсний нэмэлт бодисууд нь тэдгээрийн амт үнэрийг сайжруулах, ердийн нөхцөлд хадгалагдах хугацааг уртасгах, исэлдэлтийг сааруулах болон бие бүтцийг нь хэрэглэхэд тохиромжтой болгох үүрэгтэй хүнсний барааны найрлагад ордог. Хэрэв тэдгээрээс хүний биед сөрөг нөлөө бүхий үйлчлэлтэй нэмэлт бодис агуулсан хүнсний зүйлийг урт хугацаагаар хэрэглэвэл харшил үзүүлэх, ходоод гэдэс өвдөх, цусан дахь холестрины хэмжээ ихэсгэх бөгөөд зарим нь хорт хавдар үүсэх шалтгаан ч болдог байна.
 
Хүнсний нэмэлт бодисын ангиллыг авч үзвэл:no_E

  • Е100 – будагч бодис
  • Е200 – ердийн нөхцөлд хадгалалтыг уртасгасах консервлогч бодисууд
  • Е300 – исэлдэлтийг удаашруулагч антиоксидантууд
  • Е400 – зохих бие бүтцийг хадгалах үүрэгтэй тогтворжуулагч бодисууд
  • Е500 – бүтээгдэхүүний тодорхой бүтэц бүрэлдэхүүнийг бий болгогч бодис-эмульгаторууд
  • Е600 – амт, үнэрийг хүчтэй болгох бодисууд
  • Е700-Е800 – нөөц индексүүд
  • Е900 – хөөсний хэмжээг багасгах үүрэгтэй бодисууд (жишээ нь: шар айраг аягалахад)
  • Е1000 – чихэр, жимсний шүүсний чихэрлэг амтыг хүчтэй болгогч ба өнгөлөгч бодисууд 

 

Барааны хаяглалтанд байдаг хүнсний нэмэлт бодисын
тэмдэглэгээ (Е Индекс) ний тайлбар жагсаалт

Сав боодол дээрх бичлэг

Үйлчлэх нөлөөлөл

Сав боодол дээрх бичлэг

Үйлчлэх нөлөөлөл

Сав боодол дээрх бичлэг

Үйлчлэх нөлөөлөл

Сав боодол дээрх бичлэг

Үйлчлэх нөлөөлөл

E102

 Аюултай

E180

 Аюултай

E280

 Хавдар/Ү

E463

 Хол/Ү

E103

 Хориглоно

E201

 Аюултай

E281

 Хавдар/Ү

E465

 Ходоод/Ө

E104

 Сэжигтэй

E210

 Хавдар/Ү

E282

 Хавдар/Ү

E466

 Ходоод/Ө

E105

 Хориглоно

E211

 Хавдар/Ү

E283

 Хавдар/Ү

E477

 Сэжигтэй

E110

 Аюултай

E212

 Хавдар/Ү

E310

 Тууралт/Ү

E501

 Аюултай

E111

 Хориглоно

E213

 Хавдар/Ү

E311

 Тууралт/Ү

E502

 Аюултай

E120

 Аюултай

E214

 Хавдар/Ү

E312

 Тууралт/Ү

E503

 Аюултай

E121

 Хориглоно

E215

 Хавдар/Ү

E320

 Хол/Ү

E510

 М/А Х/Х

E122

 Сэжигтэй

E216

 Хавдар/Ү

E321

 Хол/Ү

E513

 М/А Х/Х

E123

 М/А Х/Х

E219

 Хавдар/Ү

E330

 Хавдар/Ү

E527

 М/А Х/Х

E124

 Аюултай

E220

 Аюултай

E338

 Ходоод/Ө

E620

 Аюултай

E125

 Хориглоно

E222

 Аюултай

E339

 Ходоод/Ө

E626

 Гэдэс/Ө

E126

 Хориглоно

E223

 Аюултай

E340

 Ходоод/Ө

E627

 Гэдэс/Ө

E127

 Аюултай

E224

 Аюултай

E341

 Ходоод/Ө

E628

 Гэдэс/Ө

E129

 Аюултай

E228

 Аюултай

E343

 Ходоод/Ө

E629

 Гэдэс/Ө

E130

 Хориглоно

E230

 Хавдар/Ү

E400

 Аюултай

E630

 Гэдэс/Ө

E131

 Хавдар/Ү

E231

 Арьсанд/Х

E401

 Аюултай

E631

 Гэдэс/Ө

E141

 Сэжигтэй

E232

 Арьсанд/Х

E402

 Аюултай

E632

 Гэдэс/Ө

E142

 Хавдар/Ү

E233

 Тууралт/Ү

E403

 Аюултай

E633

 Гэдэс/Ө

E150

 Сэжигтэй

E239

 Арьсанд/Х

E404

 Аюултай

E634

 Гэдэс/Ө

E151

 Арьсанд/Х

 хоол.мн-с