Бөөрөлзгөнө жимс нь сарнайн овгийн модлог иштэй олон наст ургамал юм.
Бөөрөлзгөнийг 4 хуваадаг.

Зүүн дээд булангаас цагийн зүүний дагуу:

  1. Boulder Бөөрөлзгөнө
  2. Солонгос Бөөрөлзгөнө
  3. Австралийн уугуул Бөөрөлзгөнө
  4. Mauritius Бөөрөлзгөнө

Бөөрөлзгөний мод 0,5-1,5м хүртэл өндөр ургадаг. Иш нь 1-2 намтай байдаг. 2 настай мөчир дээр нь жимс ургана. Жимсэлсэн мөчир тэр жилдээ хатна. Яагаад олон наст ургамал гэсэн вэ? Гэхээр бөөрөлзгөний үндэс нь олон настай байдаг. Үүнээс үндэслээд бөөрөлзгөнийг 2 үет ургамал ч гэж нэрлэдэг. Сайн арчилбал нэг сөөгнөөс 1,5кг жимс авна.

Амин дэмүүд: