orangesЭхний өдөр

 • Өглөө: 1 ш амтат жүрж, 2 ш талхны хатаамаг, ногоон цай.
 • Үдээр: 1 ш амтат жүрж, 400 мл тослоггүй тараг, 1 ш чанасан өндөг, 2 ш талхны хатаамаг.
 • Орой: 2 ш улаан лооль, навчны салат, 2 ш чанасан өндөг

2 дахь өдөр

 • Өглөө: 1 ш амтат жүрж, 2 ш талхны хатаамаг, чихэргүй хар цай.
 • Үдээр: 1 ш амтат жүрж, 400 мл тослоггүй тараг, 150 гр үхрийн цул мах, 2 ш талхны хатаамаг.
 • Орой: 150 гр үхрийн цул мах, 2 ш улаан лооль, навчны салат.

3 дахь өдөр

 • Өглөө: 1 ш амтат жүрж, 2 ш талхны хатаамаг, ногоон цай.
 • Үдээр: 1 ш амтат жүрж, 400 мл тослоггүй тараг, 150 гр үхрийн цул мах, 2 ш талхны хатаамаг.
 • Орой: 150 гр үхрийн цул мах, 2 ш улаан лооль, навчны салат.

4 дэх өдөр

 • Өглөө: 1 ш амтат жүрж, 2 ш талхны хатаамаг, чихэргүй хар цай.
 • Үдээр: 1 ш амтат жүрж, 150 гр тослоггүй аарц,  400 мл тослоггүй тараг, 2 ш талхны хатаамаг.
 • Орой: 150 гр тослоггүй аарц, 2 ш улаан лооль, навчны салат.

5 дахь өдөр

 • Өглөө: 1 ш амтат жүрж, 2 ш талхны хатаамаг, чихэргүй хар цай.
 • Үдээр: 1 ш амтат жүрж, 150 гр тослоггүй аарц,  400 мл тослоггүй тараг, 2 ш талхны хатаамаг.
 • Орой: 150 гр тослоггүй аарц, 2 ш улаан лооль, 2 ш талхны хатаамаг.

6 дахь өдөр

 • Өглөө: 1 ш амтат жүрж, 2 ш талхны хатаамаг, ногоон цай.
 • Үдээр: 1 ш амтат жүрж, 150 гр загасны мах,  400 мл тослоггүй тараг, 2 ш талхны хатаамаг.
 • Орой: 150 гр загасны мах, 2 ш улаан лооль, навчны салат.
 • Цэсэнд заасан ундаанаас гадна өдөрт 2 л-с багагүй цэвэр ус ууна.

ТВ 7 Хоног сэтгүүл №22 /2013/